Biografen öppnar 30min innan första föreställning.

Kontakt

Bio Vågen
Häradsvägen 3
443 31 Lerum
Telefon: 0302- 150 80

Biografföreståndare

Thomas Hunter
070- 722 11 53
thomhunter@hotmail.com

Biografägare

Videvox Biografservice AB
Box 60 93
192 06 Sollentuna
Telefon: 08- 92 00 45